Par Kolumbiju

Kolumbijas Tūrisma attīstības fonds: http://www.turismocolombia.com/ 

Kolumbijas valsts tēla kampaņa Colombia es Pasión: http://www.colombiaespasion.com/

Kolumbijas Nacionālie dabas parki: www.parquesnacionales.gov.co

 

Bogota: http://lv.wikipedia.org/wiki/Bogota