Vizīte uz Latvijas Kultūras akadēmiju

2012.gada 9.martā Kolumbijas Republikas Goda konsuls Latvijā Roberts Binde viesojās Latvijas Kultūras akadēmijā lai dalītos ar Goda konsula pieredzi ar studentiem, noteikt sadarbības mērķus ar Akadēmijas rektoru Jāni Siliņu un uzdāvinātu topošajiem spāņu valodas speciālistiem Kolumbijas izcilāko autoru darbu krājumu.