Ekonomika

Kolumbijas ekonomika, kas galvenokārt balstās uz lauksaimniecību un kafijas audzēšanu, ar laiku ir dažādojusies un mūsdienās no Kolumbijas tiek eksportēti tādi produkti kā nafta (35%), kas ir galvenais ieņēmumu avots, un kafija, kas aizņem aptuveni pusi no kopējā Kolumbijas eksporta, kā arī ogles, smaragds, kas ir 95% no pasaules produkcijas, banāni, niķelis, ziedi, amatniecības izstrādājumi un vieglās rūpniecības preces.

Iekšzemes kopprodukts 2006.gadā sasniedza 122,269 milj. ASV dolārus (6,8% pieaugums), kas attiecīgi sadalīts šādās nozarēs: 12% lauksaimniecība, 35,2% ražošana, 52,7% pakalpojumi. 
Galvenās nozares ir: tekstilrūpniecība, pārtikas apstrāde, naftas produkti, apģērbi un apavi, dzērieni, ķīmiskā rūpniecība, cements, zelts, akmeņogles, smaragdi. 

Kolumbijas ekonomika ir ceturtā lielākā Latīņamerikā aiz Brazīlijas, Meksikas un Argentīnas.